Vereniging Samenwerkende Pensioenadviseurs staat voor kwalitatief hoogwaardig advies

De aangesloten leden zijn onafhankelijke pensioenspecialisten die voor hun advieswerkzaamheden uitsluitend uren in rekening brengen. De kantoren zijn onafhankelijk en hebben geen financiële banden met verzekeraars of andere pensioenuitvoerders. Zo weten hun opdrachtgevers zeker dat zij een 100% objectief advies krijgen. Hun dagelijks werk bestaat uit professionele ondersteuning van beroepsgroepen die met pensioen te maken krijgen, zoals: accountants, fiscalisten, notarissen, advocaten, intermediair en verzekeraars. Ook geven zij rechtstreeks advies aan cliënten, werkgevers, ondernemingsraden, ondernemers en directeuren-grootaandeelhouder.

Indien u behoefte hebt aan pensioenondersteuning dan nodigen wij u van harte uit om contact op te nemen.

De deskundigheid van de leden ligt op het allerhoogste niveau. Allen zijn hoogopgeleid en beschikken over een zeer ruime ervaring in het geven van pensioenadvies. Leden hebben bijvoorbeeld de Fiscale Leergang Pensioenrecht van de Vrije Universiteit te Amsterdam behaald en/of een Mastertitel op zak. Daarnaast verzorgt de vereniging eenmaal per maand permanente educatie door topsprekers uit te nodigen om de leden de gehele dag te informeren over de wijzigingen en actualiteiten op hun gebied van pensioen en aanverwante onderwerpen.

Cursusrooster bekijken